ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἤ Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ: 6.00 μ.μ.


ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

Τὴν Τετάρτη 5 Ἀπριλίου τὸ ἑσπέρας (6.30-8.30) θὰ τελεσθεῖ ἡ ἀρχαία θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴν τάξιν.


ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

Calendar
Δευτέρα
17
Διακαινησίμου. Συμεὼν, Ἀγαπητοῦ, Μακαρίου.
Τρίτη
18
Διακαινησίμου. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.
Παρασκευή
21
Διακαινησίμου. Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς.
Σάββατον
22
Διακαινησίμου. Ναθαναὴλ ἀποστόλου.
Κυριακή
23
ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Γεωργίου μεγαλομάρτ. τροπαιοφόρου.
Τρίτη
25
Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.
Σάββατον
29
Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου ἀποστόλων.
Κυριακή
30
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰωσήφ καὶ Νικοδήμου.

ΛΗΞΙΣ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 10.15 π.μ. ΕΟΡΤΕΣ: 9.15 π.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8.45 π.μ.

ΑΡΧΙΚΗ